OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH

Działając na podstawie przepisów ustawy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 07.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MMG s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Jaworowa 7 moich danych osobowych.

JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, IŻ ZOSTAŁEM POINFORMOWANY, IŻ:

1)Administratorem danych osobowych jest:  MMG s.c. – M. Grygorczuk, M. Grygorczuk, ul. Jaworowa 7, 15-808 Białystok, NIP 542-32-56-301

2)Dane osobowe wykorzystywane będą w celu świadczenia i oferowania usług własnych.

3)W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawienia.

4)Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wykonania rezerwacji.

5)Szczegółowy regulamin przetwarzania danych osobowych jest dostępny na stronie www.lastag.pl oraz w bezpośrednio w lokalu.